Kiedy kredyt jest najbardziej opłacalny?

W ostatnich latach nastąpiła duża poprawa na rynku udzielania kredytów gotówkowych. Największa korzyść z perspektywy kredytobiorców to ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, które w przeszłości nie miały w wielu umowach praktycznie żadnych limitów. Warto zatem przyjrzeć się momentom, kiedy zadłużenie jest najbardziej opłacalne dla gospodarstwa domowego.

Znaczenie wskaźników makroekonomicznych

Każdy kredytobiorca powinien regularnie obserwować działania Narodowego Banku Polskiego (NBP) względem zmiany stóp procentowych. Akurat stopy procentowe odpowiadają w znaczący sposób za opłacalność kredytów długoterminowych lub krótkoterminowych w zależności od potrzeb. Przy kredytach długoterminowych wysokość stóp procentowych jest wręcz kluczowa. Niskie stopy procentowe zachęcają naturalnie do podpisania umowy z bankiem detalicznym, a wysokie stopy procentowe zniechęcają.

W aktualnych warunkach prawnych udzielania pożyczek kredyt opłaca się jedynie przy zbudowaniu pozytywnej zdolności kredytowej. Kredytodawcy doceniają najbardziej umowy o pracę na czas nieokreślony, a gorzej reagują na umowy cywilnoprawne, w tym umowy zlecenie, o dzieło, chociaż takie formy pracy wcale nie wykluczają z branży kredytowej.

Im lepsza zdolność kredytowa, tym bardziej opłacalny kredyt

Kredyt opłaca się przy stabilnym zatrudnieniu, a także przy wprowadzeniu majątkowych zabezpieczeń do umowy. To często pozwala na obniżenie kosztów zobowiązania. Im większa zdolność kredytowa, tym lepsze warunki zadłużenia nie tylko w bankach detalicznych, ale również popularnych parabankach, czyli instytucjach pozabankowych, które ryzykują wyłącznie własnym kapitałem. Nie opłaca się zaciągać wielu kredytów gotówkowych jednocześnie, ponieważ to generuje problemy w bazie Biura Informacji Kredytowej. Dochodzi do tego szybkie pogorszenie zdolności kredytowej, nadmierne koszty przelewów. Przy wielu długach jednocześnie najlepiej wybrać konsolidację, aby błyskawicznie naprawić budżet domowy mniejszą, jedną ratą miesięczną.

Okres świąteczny zachęca do stosunkowo taniego zadłużenia

W okresie świątecznym kredyty konsumpcyjne opłacają się szczególnie, chociaż warto porównywać oferty pod kątem wskaźnika rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Dzięki temu unikniesz błędów przy analizie kosztów. Jeżeli nie masz dużego doświadczenia w sektorze pożyczkowym najlepiej skontaktuj się z niezależnym doradcą kredytowym. To pozwoli na błyskawiczną ocenę ofert, a także na dopasowanie warunków zadłużenia idealnie pod zdolność kredytową.