Jak przebiega badanie sprawozdań finansowych ?

Jak przebiega badanie sprawozdań finansowych ?  Badanie sprawozdań finansowych to proces wieloetapowy. Efektem pracy końcowej na każdym z etapów są określone dokumenty ( tzw. dowody rewizyjne ), które mają podstawowe znaczenie dla biegłego rewidenta przy wyrażaniu jego opinii na temat samego sprawozdania finansowego, a także przy sporządzaniu raportu z całego badania. Zanim zostanie podjęta decyzja […]