W jakim celu warto podjąć współpracę z doradcą finansowym?

Zawód doradcy finansowego jest obecnie dość powszechny, wiele osób trudni się tą profesją, zakłada nawet działalność gospodarczą. Niektórzy podpisują umowy z bankami i na ich podstawie zajmują się sprzedażą konkretnych produktów finansowych. Co ciekawe, nie ma konieczności studiowania w tym kierunku, prowadzi się mnóstwo kursów, które przygotowują do pełnienia obowiązków doradcy finansowego. Doradca finansowy – […]

Jak przebiega badanie sprawozdań finansowych ?

Jak przebiega badanie sprawozdań finansowych ?  Badanie sprawozdań finansowych to proces wieloetapowy. Efektem pracy końcowej na każdym z etapów są określone dokumenty ( tzw. dowody rewizyjne ), które mają podstawowe znaczenie dla biegłego rewidenta przy wyrażaniu jego opinii na temat samego sprawozdania finansowego, a także przy sporządzaniu raportu z całego badania. Zanim zostanie podjęta decyzja […]