Jakie korzyści daje założenie spółki z o.o.

Działalność gospodarcza może mieć różną formę prawną. Nawet jeśli jest to mała firma, to warto zapoznać się z różnymi możliwościami. Przy działalności w pojedynkę też jest wybór. Jedną z opcji, w tym i dla małych firm oraz pojedynczych osób, jest założenie spółki z o.o. Czy większa, czy mniejsza firma, są ważne korzyści z wyboru takiej formy prawnej.

Korzyści wizerunkowe z posiadania spółki z o.o.

Nie zawsze zalety mogą być łatwo przeliczone na pieniądze. Nie da obliczyć korzyści wizerunkowych, a też są ważne. Przekładają się zresztą z czasem na zyski finansowe. Prowadzenie firmy w formie spółki z o.o. to większy prestiż niż przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Klienci oraz partnerzy biznesowi mogą traktować taką działalność jako poważniejszą. Z tego względu założenie spółki z o.o. można też polecić osobom, które planowały założenie spółki partnerskiej. Spółka z o.o. umożliwia prowadzenie każdej działalności. To, co planowane było jako przedmiot działalności w partnerskiej, można wykonywać i w ramach z o.o.

Spółka z o.o. a ZUS i odpowiedzialność finansowa

Określenie spółki jako tej z ograniczoną odpowiedzialnością ma swoje znaczenie. Wskazuje na jedną z najważniejszych korzyści jej prowadzenia. Osoby prowadzące firmę w takiej formie za swoje zobowiązania finansowe odpowiadają do wysokości wniesionego wkładu. Minimalny wkład, by zarejestrować spółkę z o.o., to 5 tysięcy złotych. Zyskuje się więc bezpieczeństwo finansowe. Korzyści są także, jeśli chodzi o składki ZUS. Jeśli zakłada się firmę z kimś jeszcze, to nie trzeba odprowadzać składek. Wspólnicy prowadzący firmę zwolnieni są z odprowadzania ich za siebie. Firma może się spokojnie rozwijać, nieobciążona tak poważnym zobowiązaniem. Jedna osoba decydująca się na założenie spółki z o.o. takich korzyści nie ma.

Jednak pomimo tego i tak ta forma działalności może być dla kogoś odpowiednia. Inne korzyści pozostają. Pojawia się też ta, że firmę można sprzedać, a jednoosobowa działalność powiązana jest z konkretną osobą.

Są różne korzyści i nie wszystkie są ważne czy dostępne dla każdego. Większy prestiż prowadzenia firmy to korzyść w porównaniu do jednoosobowych działalności i spółek partnerskich. Dla jednej osoby nie jest dostępna korzyść w postaci zwolnienia z ZUS. Natomiast ograniczona odpowiedzialność finansowa to zaleta, którą docenić może każdy. Każda zaleta z zarejestrowania działalności w formie spółki z o.o. ma duże znaczenie. Najwięcej korzyści z tych zalet odczują osoby zakładające firmę z myślą o jej rozwoju.